Фирма ЕМБИЕС

Свържи се с фирма ЕМБИЕС

Козметични услуги, масажи, криотерапия, консултантски услуги, рекламни услуги, информационни услуги, търговия на едро и дребно в страната и чужбина, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален или преработен вид, посредническа дейност и всякакъв друг вид стопанска дейност, незабранена със закон при спазване на нормативно установения за това ред, след издаване на съответните разрешения.

гр. Стара Загора, ул. ЦАР КАЛОЯН 44

Телефон: 0883641912