Фирма ФВЕЦ МИЗИЯ

Свържи се с фирма ФВЕЦ МИЗИЯ

ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ, ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ЕНЕРГИЙНИ ОБЕКТИ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ, НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН.

гр. Полски Тръмбеш, ул. ул. ИНДУСТРИАЛНА 2