Фирма ГОРАТА

Свържи се с фирма ГОРАТА

Покупка на стоки или други и вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; търговия на едро и дребно; производство, преработка и продажба на селскостопанска продукция; продажба на стоки от собствено производство; външнотьрговска дейност; транспортни услуги, спедиционни и превозни сделки в страната и чужбина; складови сделки; туристически, хотелиерски, ресторантьорски услуги, покупка, строеж, обзавеждане, ремонт, продажба на недвижими имоти, отдаване на недвижими имоти под наем.

гр. Чепеларе, ул. ул. „Професор Минчо Маринов” 15