Фирма ГОРНА ЯЗИНА

Свържи се с фирма ГОРНА ЯЗИНА

ЗЕМЕДЕЛИЕ И ЖИВОТНОВЪДСТВО, МЛЯКО И МЕСО- ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕРАБОТКА ; ПРОИЗВОДСТВО НА ФУРАЖИ И ФУРАЖНИ КУЛТУРИ, ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНИ ЗА МЕСО И/ИЛИ МЛЯКО; ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ , СТРОИТЕЛСТВО И ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ КАКТО И ВСЯКАКВА ДРУГА ДЕЙНОСТ НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА, А КОГАТО ИМА РЕГИСТРАЦИОНЕН ИЛИ РАЗРЕШИТЕЛЕН РЕЖИМ – СЛЕД ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯТА – СЪОТВЕТНО СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА СЪОТВЕТНОТО РАЗРЕШЕНИЕ, ИЛИ ЛИЦЕНЗ

с. Антон, ул. Лиска 7