Фирма ИНТЕР ВЕНЧЪРС

Свържи се с фирма ИНТЕР ВЕНЧЪРС

Вътрешно и външно търговска дейност, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, складови сделки; Внос и износ; Търговия, включително и онлайн търговия; търговия с внесени или със стоки собствено производство; покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; рекламна, информационна и консултанска дейност; покупка, менажиране, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; маркетингова, мениджърска, посредническа, хотелиерска, ресторантьорска, туристическа и транспортна дейност; проектиране, строителство и ремонт; сделки с интелектуална собственост; инженерингова дейност, както и всякаква друга дейност, незабранена от закон.

гр. Пловдив, ул. Цариградско шосе 58

Телефон: +359887620999