Фирма ИНВЕСТМЪНТС ПАУЪР ГРОУД

Свържи се с фирма ИНВЕСТМЪНТС ПАУЪР ГРОУД

ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ, ДОБИВ И ТЪРГОВИЯ С ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ОТ ЕСТЕСТВЕНИ И ВСИЧКИ ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ; ПРОЕКТИРАНЕ, КОНСТРУИРАНЕ, ПРОИЗВОДСТВО, МОНТАЖ, СТРОИТЕЛСТВО И ПОДДРЪЖКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ; РАЗРАБОТВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ НА ЕС И НАЦИОНАЛНИ ТАКИВА, СВЪРЗАНИ С ПРЕДМЕТА НА ДЕЙНОСТ; ПОКУПКА, ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕРАБОТКА И ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА НА: СЕЛСКОСТОПАНСКА И ЖИВОТИНСКА ПРОДУКЦИЯ, ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО.

гр. Плевен, ул. ул. Захари Зограф 24