Фирма Козаревец Индъстри Сълюшън

Свържи се с фирма Козаревец Индъстри Сълюшън

Ремонт на битови електроуреди и друго оборудване за дома и градината. Покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид. Производство на стоки с цел да ги продаде.Комисионна, спедиционна, складова и лизингова дейност. Отдаване на движимо и недвижимо имущество под наем.Внос, износ и външнотърговска дейност. Дейност на търговско представителство и посредничество. Всяка друга незабранена от закона търговска дейност/след снабдяване с лиценз,разрешително или други необходими документи за всяка от дейностите, за които законът изисква такива/.

Телефон: +359 89 992 1117