Фирма КрушовЛес

Свържи се с фирма КрушовЛес

Създаване, разпространение и опазване на културни ценности в областта на театъра, музиката, киното, аудиовизията, литературата, художествения превод, танца, цирка, пластичните изкуства, архитектурата, дизайна, фолклора, включително опазване на културно-историческото наследство, фотографски и копирни услуги, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; търговия със стоки собствено производство; внос и износ по предмета на дейност, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем ; дейност на търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни фирми и лица, хотелиерство и ресторантьорство и всяка друга дейност разрешена от закона, като при необходимост за упражняването й дружеството ще придобива необходимите лицензи и разрешения.

с. Голямо Крушево, ул. “Струма” 5