Фирма ЛЮЛИН ЦЕНТРАЛ ПРОПЪРТИС

Свържи се с фирма ЛЮЛИН ЦЕНТРАЛ ПРОПЪРТИС

Търговско представителство и посредничество, консултантски услуги при сделки с недвижими имоти и наемни отношения, покупка на стоки или други вещи с препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; търговия на едро и дребно; всякаква друга дейност, незабранена от закона.

гр. София, ул. Кузман Шапкарев 1