Фирма М КАР ПРОПЪРТИС

Свържи се с фирма М КАР ПРОПЪРТИС

Продажба на автомобили – нови и втора употреба; техническо обслужване и ремонт на автомобили; търговия с резервни части за автомобили; експортна и импортна дейност; търговска дейност; транспортна дейност; търговско представителство и посредничество; сделки с интелектуална собственост, сделки с недвижими имоти, управление и развитие на недвижими имоти както и всяка друга дейност, която не е забранена от законодателството на Република България. Всяка дейност, за извършването на която се изисква лиценз или разрешение, ще се извършва след надлежното му получаване.