Фирма МОНРОЙ НАТМАРЛ МЕЛА ХАУС

Свържи се с фирма МОНРОЙ НАТМАРЛ МЕЛА ХАУС

Външно и вътрешнотьрговска дейност, търговско представителство, посредничество и агентство, маркетингова, програмна, издателска, рекламна, импресарска, спедиционна, складова, лизингова, информационна и преводаческа дейност, придобиване на недвижими имоти за собствени на дружеството нужди и продажбата им с цел печалба, туристически услуги в страната и в чужбина, ресторантьорство, хотелиерство и туроператорска дейност, вътрешен и международен транспорт и други дейности и услуги, незабранени от закона.