Фирма НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ СЕРГЕЙ РУМЯНЦЕВ – 1909 – с.Капитан Димитриево

Свържи се с фирма НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ СЕРГЕЙ РУМЯНЦЕВ – 1909 – с.Капитан Димитриево

с. Капитан Димитриево, ул. Георги Димитров 33

Телефон: 0884102113