Фирма НЮ МАСТЪР КИНГ

Свържи се с фирма НЮ МАСТЪР КИНГ

покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; покупка, проектиране, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; складови сделки; лицензионни сделки; стоков контрол; сделки с интелектуална собственост; софтуер; хотелиерство и ресторантьорство; туроператорска дейност; туристическа агентска дейност и предоставяне на допълнителни туристически услуги; рекламни, информационни,програмни, импресарски или други услуги; лизинг, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.