Фирма ОФИКА 21

Свържи се с фирма ОФИКА 21

Търговия на едро и дребно със стоки от хранителен и нехранителен произход; внос и износ, бартерни сделки, откриване и експлоатация на хотели, ресторанти, закусвални, сладкарници, павилиони и щандове за продажба на стоки и услуги; продажба на алкохолни, спиртни напитки и цигари /след лиценз/; транспортни и туристически услуги в страната и чужбина, оказионна дейност /без паметници на културата/, комисионна и посредническа дейност, реклама, консултантска и други дейности незабранени от закон.