Фирма ПАРАГРО

Свържи се с фирма ПАРАГРО

Покупка, стопанисване и обработване на земеделска земя, аренда на земеделска земя, производство и реализация на земеделска продукция, покупка на специализирана земеделска техника, инвестиции в земеделското стопанство и всякаква друга селскостопанска дейност и дейност като земеделски производител, производство на селскостопански продукти, покупка на стоки или други вещи, цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; производство на стоки с цел продажба; комисионни, спедиционни, складови и лизингови сделки; търговска представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица; превоз на пътници и товари в страната и извън нея; хотелиерство и ресторантьорство; туристически, рекламни, програмни, информационни, рекламни програмни и информационни услуги; сделки с интелектуална собственост; външнотърговски и бартерни сделки; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими с цел продажба както и всички други дейности разрешение от закона и съгласно изискванията на действащото законодателство.

гр. Варна, ул. бул. КНЯЗ БОРИС 133

Телефон: 0887782435