Фирма ПАВЕЛ И СИНОВЕ ИНВЕСТ

Свържи се с фирма ПАВЕЛ И СИНОВЕ ИНВЕСТ

проектиране и изграждане на сгради с цел продажба; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, производство и продажба на стоманобетонни изделия и елементи; строителни услуги, в т.ч. услуги с тежка и лека строителна механизация в страната и чужбина, лизингова дейност, спедиционна дейност, търговско представителство, внос, износ, реекспорт, бартерни сделки, търговия на едро и дребно в страната и чужбина, представителство, посредничество и комисионерство в сделки с недвижими имоти, реконструкция и модернизация на търговски и други обекти, ремонт на транспортни средства, лека и тежка механизация и кранове; монтаж и демонтаж на кулокранове; туристически услуги, в т.ч. хотелиерство и ресторантьорство; подготовка на кадри за строителството, отдаване под наем на движими вещи и недвижими имоти; маркетинг.

гр. Шумен, ул. бул. Мадара 12