Фирма ГОЛДСТОУН 2020

Свържи се с фирма ГОЛДСТОУН 2020

Производство, преработка и търговия на златна и сребърна бижутерия , както и всяка друга дейност, незабранена от закона ( като дейностите и услугите, за които законодателството предвижда регистрационен, разрешителен или лицензионен режим, ще се извършват от дружеството след вписване в съответния регистър или издаване на необходимите разрешителни или лицензи).

гр. Пловдив, ул. бул. „Коматевско шосе“ 198Т