Фирма ПРОФОРМА ЮРЪП

Свържи се с фирма ПРОФОРМА ЮРЪП

покупка на стоки или други вещи с цел да се препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство;търговско представителство и посредничество; складови сделки; лицензионни сделки; стоков контрол; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, компютърни, импресарски,шивашки и др. услуги; превозни сделки в страната и чужбина, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; лизинг; други дейности, незабранени от закона.

гр. Петрич, ул. ул.”Цар Борис III” 11