Фирма Соф-лог

Свържи се с фирма Соф-лог

Търговия на едро и дребно; производство и търговия със стоки и услуги; внос и износ на стоки и услуги; туризъм; хотелиерство и ресторантьорство; превозна и спедиторска дейност; търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица; дейности по управление и отдаване под наем на недвижими имоти; сделки с интелектуална собственост и всякаква незабранена от закона дейност.

гр. София, ул. ул.”Марагидик” 34