Фирма СОЛАР КАФЕ

Свържи се с фирма СОЛАР КАФЕ

Покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; складови сделки; лицензионни сделки; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; лизингови сделки, като всички дейности, за които е установен лицензионен или разрешителен режим ще бъдат извършвани след получаване на съответният лиценз или разрешение .

гр. Шумен, ул. ул. ПАНАЙОТ ХИТОВ 10