Фирма ТР – ТЕДИ И РОСИ

Свържи се с фирма ТР – ТЕДИ И РОСИ

ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ЦВЕТЯ И РАЗСАДИ ЗА ТЯХ, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ, СТОПАНИСВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА КАФЕ АВТОМАТИ, РАЗКРИВАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ, КАФЕТЕРИИ, СЛАДКАРНИЦИ, РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО С ХРАНИТЕЛНИ И ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ, ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ, КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ДИСТРИБУЦИЯ НА ЧУЖДЕСТРАННИ ФИРМИ, БАРТЕРНИ СДЕЛКИ, МАРКЕТИНГ, ЛИЗИНГ, ИЗГРАЖДАНЕ НА СОБСТВЕНА МАГАЗИННА МРЕЖА, ПОКУПКА И ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, БИТОВИ УСЛУГИ, ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ, СТРОИТЕЛСТВО, СПЕДИТОРСКИ УСЛУГИ, КАКТО И ВСИЧКИ РАЗРЕШЕНИ ОТ ЗАКОНА ДЕЙНОСТИ, А КОГАТО ЗА УПРАЖНЯВАНЕТО ИМ Е НЕОБХОДИМО РАЗРЕШЕНИЕ/ЛИЦЕНЗ, СЛЕД СНАБДЯВАНЕ С ТАКОВА.

гр. Русе, ул. ул. Хан Аспарух 14