Фирма Вандеа

Свържи се с фирма Вандеа

Внос-износ, търговия с дърво, дървени материали и дървени изделия; производство на дървени изделия и сувенири; бизнес развитие, маркетинг, търговско представителство и посредничество, внос и износ на стоки и услуги, търговия на едро и дребно на всички видове стоки, участие в български и чуждестранни дружества; Покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и чужбина; комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност, търговско представителство и посредничество; хотелиерство, ресторантьорство, превозна, рекламна, информационна, програмна, импресарска дейност, предоставяне на други услуги;покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; Производство на машини и оборудване с общо и специално предназначение, производство на метални изделия, обработка на метални изделия, ремонт на метални изделия, машини и оборудване, инсталиране на машини и оборудване, транспорт, вътрешна и външна търговия, представителство и посредничество, инженерингова и проектантска дейност, консултантски услуги и всички други дейности, незабранени от закона;

гр. Асеновград, ул. ул. Захария 44

Телефон: 033149292