Фирма ВЕНКОСТРОЙ

Свържи се с фирма ВЕНКОСТРОЙ

ПОКУПКА НА СТОКИ И ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ДА ГИ ПРЕПРОДАДЕ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ПРОДАЖБА И НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, КАКТО И ОНЛАЙН ПРОДАЖБИ, ТРАНСПОРТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, КАКТО И ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИ В СТРОИТЕЛСТВОТО, КАКТО И ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО НЕ СА ЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

гр. София, ул. 403 403