Новите ДДС правила от 01.07.2021г.

ддс промени онлайн търговци

От 01.07.2021г. влизат в сила нови правила по ДДС за онлайн търговците. Правилата се отнасят за продажби на стоки, които пътуват от една страна членка до друга страна членка. Също така и за продажба на стоки от страна извън ЕС до страна в ЕС. 

Онлайн търговците ще имат възможността да използват електронна система за обслужване на едно гише. Или така нареченото one-stop shop (OSS). С тази система, фирмите извършващи онлайн продажби ще могат да се регистрират за целите на ДДС по електронен път в една държава членка за всички извършвани от тях вътреобщностни дистанционни продажби на стоки и доставки на услуги към крайни клиенти с място на изпълнение в друга държава членка. С помощта на системата one-stop shop прeдприятиятa щe мoгaт дa дeклaрирaт и плaщaт eлeктрoннo ДДC зa вcички извършeни oт тях вътрecъюзни прoдaжби c eднa тримeceчнa cпрaвкa-дeклaрaция. Тези правила имат за цел  улесняване на досегашните задължения във връзка с ДДС и намаляване на административната тежест на предприятията, които извършват трансгранични онлайн продажби. 

Ако продавате стоки от България към крайни потребители ( не регистрирани лица по ДДС) и тези продажби за целия ЕС без България са на стойност над 10 000 евро на година, ще трябва да се регистрирате по нов специален режим на облагане. Доставките на стоки, които извършвате, ще се обложат с ДДС според данъчните ставки на държавата, където са доставени. 

От 01.07.2021 в системата OSS ще могат да се декларират както вътреобщностните дистанционни продажби на стоки от онлайн търговците, така и доставката на всякакви други услуги оказвани от фирми на физически лица от ЕС, живеещи в различна държава от държавата, в която е регистрирана фирмата.

Отпада освобождаването от ДДС при внос на малки пратки до 30 лв. Създаден е нов специален режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети територии или трети държави, със собствена стойност, ненадвишаваща 150 EUR, който се нарича „обслужване на едно гише при внос (IOSS)“. ДДС няма да бъде плащан на митница. ДДС-то ще се плаща със специална месечна декларация от доставчика. Тези пратки са освободени от ЗДДС при вноса според ЗДДС, но задължително IOSS номерът трябва да бъде съобщен на митницата най-късно при подаването на митническата декларация за внос. Доставчикът (може и чрез представител) се регистрира за режим “Внос” в държавата членка по идентификация – там съответно внася и дължимия ДДС. Стойностите в специалната декларация се посочват и внасят в евро.

За новите специални режими онлайн търговците, установени на територията на страната, могат да се регистрират през Портала за електронни услуги на НАП чрез квалифициран електронен подпис.