Промени в заплатите и осигуровките за 2021

Промяна на минимална заплата

Увеличава се размерът на минималната работна заплата за страната (МРЗ) на 650лв. През 2021 г. за осигурителен стаж ще се зачита времето на неплатения отпуск до 60 работни дни. Увеличава се минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица на 650 лв.и съответно:

  1. За дните на лицата в неплатен отпуск се дължи здравна осигуровка върху 325 лв.
  2. За дните на лицата във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отглеждане на малко дете се дължи здравна осигуровка от работодателя върху 650 лв.

Променят се минималните осигурителни доходи (МОД) и вноските за фонд “Трудова злополука и професионална болест” (ТЗПБ). На сайта ни ще намерите подробна информация.

 Запазват се:

  1. Размерите и разпределението на осигурителните и здравните вноски;
  2. Максималният месечен размер на осигурителния доход от 3000 лв.;
  3. Минималният месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители на 420 лв;
  4. Нулевата вноска за фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите”.