Фирма АРОМАЗОН.БГ

Свържи се с фирма АРОМАЗОН.БГ

консултантски услуги в сферата на бизнеса и предприемачеството; внос и износ на стоки в България, страни-членки на Европейския съюз и трети страни; дизайн и услуги в сферата на дизайна; електронна търговия, дейност, свързана с управление на онлайн магазин; покупко-продажба на стоки на едро и дребно; обучителни услуги, различни от предвидените в Закона, за които се изисква разрешение или лиценз; рекламни и маркетингови услуги; спортно-развлекателна дейност; счетоводни услуги, организиране на счетоводно отчитане и съставяне на финансови отчети; дейност в сферата на транспортните и логистични услуги; уеб дизайн, разработка и поддръжка на уебсайтове; дейност в областта на човешките ресурси; както и всяка друга дейност, позволена от закона

гр. София, ул. Джеймс Баучер 2