Фирма Д-Р ДИМИТЪР МАРИНОВ

Свържи се с фирма Д-Р ДИМИТЪР МАРИНОВ

Извършване на консултантска дейност в областта на храненето, диететиката и диетологията; изготвянето на индивидуални хранителни програми и диети; организиране и провеждане на лекции, форуми и семинари в областта на здравословното хранене и здравословния начин на живот; рекламна и издателска дейност, свързана със създаването и разпространението на произведения в областта на храненето, диететиката и диетологията! организиране и провеждане на здравословни и лечебни хранителни програми! покупко-продажба на всякакви хранителни стоки, производство и продажба на храни, управление, използване, отдаване и преотдаване под наем, агентство, консултантска дейност, както и всички други дейности, незабранени от закона и след получаването на съответните лицензи и разрешения, в случай, че се изискват такива.

гр. Варна, ул. УЛ.ЦАРЕВЕЦ 11 Г