Фирма ДАТАМАЙНА

Свържи се с фирма ДАТАМАЙНА

Консултантска дейност в областта на информационните технологии, Производство и продажба на софтуер, Артистична и творческа дейност (в сферата на фотографията) дейности в областта на информационните технологии, както и всяка друга дейност, незабранена от закона, ако за извършване на определена дейност се изисква лиценз / разрешение / , дейността ще се извършва след получаване на конкретния лиценз.

гр. Пловдив, ул. Пере Тошев 77