Фирма ДЕРЗАЛАС

Свържи се с фирма ДЕРЗАЛАС

Туристическо и друго краткосрочно настаняване; Организиране на събития и мероприятия; Артистична и творческа дейност; Образователна дейност с деца; Търговия с храни и напитки, стоки и услуги, както и всяка незабранена от закона стопанска дейност

гр. Троян, ул. ул. Мир 25