Фирма ДИМИТРОВ 67 – ЖИВКО ДИМИТРОВ

Свържи се с фирма ДИМИТРОВ 67 – ЖИВКО ДИМИТРОВ

Покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и чужбина; Разносна търговия; Продажба на стоки от собствено производство; Производство и продажба на всички видове стоки от шивашката промишленост; Производство и търговия на хляб, тестени и сладкарски изделия; Производство, изкупуване, преработка и пласмент на селскостопанска продукция от всякакъв произход; Авторемонтни дейности и услуги; Търговско представителство и посредничество; Комисионни, спедиционни, превозни, бартерни сделки, международно транспортни сделки и услуги и складови сделки, сделки с интелектуална собственост, туристически, рекламни, информационни, програмни импресарски услуги /под формата на предприятие/; Туристически услуги, турагентска дейност и туроператорска дейност в страната и чужбина; Хотелиерски услуги /извън случаите на чл. 2, т. 3 от ТЗ/; Рекламни, информационни, програмни, импресарски, издателски, печатарски услуги /под формата на предприятие/; Таксиметрова дейност; Производство, монтаж, демонтаж на алуминиева, ПВЦ, дървена и друга дограма, вътрешен и външен дизайн; Покупка, строеж, довършителни дейности или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; Откриване и експлоатация на магазини, ресторанти, барове, кафе-аперитиви.