Фирма ДЖИН ДОМ

Свържи се с фирма ДЖИН ДОМ

КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; ТУРОПЕРАТОРСКА И ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНТСКА ДЕЙНОСТ; РЕСТОРАНТЬОРСТВО И ХОТЕЛИЕРСТВО; ВНОС И ИЗНОС НА ВСЯКАКЪВ ВИД СТОКИ, СУРОВИНИ И МАТЕРИАЛИ; СТРОИТЕЛСТВО И СТРОИТЕЛНИ РЕМОНТИ; ТЪРГОВИЯ С ЦИГАРИ И СПИРТНИ НАПИТКИ; ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, КАКТО И ВСЯКАКВИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО НЕ СА ЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА.