Фирма ХЕВЪН – 97

Свържи се с фирма ХЕВЪН – 97

магазин за хранителни стоки, плод зеленчук и други разнообразни стоки, търговия на дребно, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и чужбина; продажба на стоки от собствено производство; и други сходни дейности, както и всяка друга дейност, незабранена от закона, като, в случай че за някоя от дейностите се изисква регистрация и/или разрешително и/или лиценз, дейността се извършва след придобиването им.

гр. Велинград, ул. Христо Боянов 6