Фирма ИНТЕЛЕКТ ДИДЖИТЪЛ

Свържи се с фирма ИНТЕЛЕКТ ДИДЖИТЪЛ

ПРОВЕЖДАНЕ НА КУРСОВЕ, ТРЕНИНГИ, СЕМИНАРИ, КАКТО И ДРУГИ ВИДОВЕ ОБУЧЕНИЯ ОНЛАЙН И ПРИСЪСТВЕНО. РАЗРАБОТВАНЕ, ИЗДАВАНЕ, РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И ТЪРГОВИЯ С ОБУЧИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ. РАЗРАБОТВАНЕ И ТЪРГОВИЯ СЪС СОФТУЕР. ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ОНЛАЙН ПЛАТФОРМИ И ПРИЛОЖЕНИЯ. ТЪРГОВИЯ С ХАРДУЕР. МАРКЕТИНГОВА, КОНСУЛТАНТСКА И КОМИСИОНЕРСКА ДЕЙНОСТ. ВСЯКАКВА ДРУГА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.