Фирма Ледъртек

Свържи се с фирма Ледъртек

Tърговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет, вътрешна и външна търговия с всички видове промишлени стоки в сферата на обработване на материали, инпорт, експорт и реекспорт, търговско агентство, представителство и посредничество, транспортна и спедиторска дейност, консултантска дейност, както и всяка друга, незабранена от закона дeйност

гр. Божурище, ул. Хан Омуртаг 4

Телефон: .