Фирма ЛУЧИЯ ПС

Свържи се с фирма ЛУЧИЯ ПС

Височинни монтажи; Вътрешен и международен туризъм; Ресторантьорство, хотелиерство; Рекламна дейност; Производство и търговия с промишлени, селскостопански, хранителни и битови стоки; Експорт, импорт и реекспорт, посреднически, комисионни, консултантски услуги; Туроператорска дейност; Транспортни услуги в страната и чужбина, Търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица в страната и чужбина, и издателска дейност; Строителство; Покупка на недвижими имоти с цел продажба; Извършване на всякакъв вид дейност и услуги, разрешени от действащото в Република България законодателство

гр. Пловдив, ул. пл. “Житен пазар” 4