Фирма М-А СИТИ СТИЛ

Свържи се с фирма М-А СИТИ СТИЛ

Извършване на търговска дейност чрез покупко-продажба на стоки; продажба на стоки от собствено производство; строителство; производство и реализация на селскостопанска продукция; разкриване и експлоатация на туристически обекти; транспортни услуги; разкриване и експлоатация на автосервизи и автомивки, както и всяка друга дейност, незабранена със закон.

гр. Мадан, ул. “Явор” 11А