Фирма МСД Консултинг София

Свържи се с фирма МСД Консултинг София

ВЪНШНОТЪРГОВСКА И ВЪТРЕШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ , КОНСУЛТАНТСКА, ИНЖЕНЕРИНГОВА, МАРКЕТИНГОВА И РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ, ВНОС, ИЗНОС, РЕЕКСПОРТ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КОМИСИОННИ УСЛУГИ, МЕЖДУНАРОДЕН И ВЪТРЕШЕН ТУРИЗЪМ, ТРАНСПОРТНА И СПЕДИЦИОННА ДЕЙНОСТ, СКЛАДОВИ И ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ, СТРОИТЕЛСТВО, ПОКУПКА, СТРОЕЖ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ОБУЧЕНИЕ И ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯ, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И АГЕНТСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ ПОЗВОЛЕНА ОТ ЗАКОНА

гр. София, ул. бул.Витоша 66

Телефон: +38975262048