Фирма ОЙРОШПЕД ИНВЕСТ

Свържи се с фирма ОЙРОШПЕД ИНВЕСТ

Спедиторска и логистична дейност, организация и управление на търговски предприятия и дружества, участие във всички видове дружества и търговски предприятия, както и всяка друга дейност, незабранена със закон.

гр. София, ул. бул. Христофор Колумб 56