Фирма ПРЕМИУМ ЕСТЕЙТ 2021

Свържи се с фирма ПРЕМИУМ ЕСТЕЙТ 2021

посредническа дейност при продажба, покупка, отдаване под наем и/или наемане на недвижими имоти; управление на недвижими имоти; покупка, проектиране, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем; оценителска и консултанска дейност; хотелиерска, ресторантьорска, туроператорска и туристическа агентска дейност; вътрешен и международен туризъм, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; консултански услуги, търговия на едро и дребно; външно търговски сделки; внос и износ на стоки; изкупуване, преработка и реализация на селскостопанска продукция; търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица; комисионни, спедиционни и превозни сделки; складови сделки; лизингови сделки; сделки с интелектуална собственост, превоз на пътници и товари в страната и чужбина; таксиметрови услуги; инженеринг; цялостно проектиране, както и всички видове строително и строително-монтажна дейност, маркетинг; рекламна и информационна дейност; мениджмънт; както и всички други, незабранени от закона, дейности.