Фирма РОЗАЛИЯ ЧЗ

Свържи се с фирма РОЗАЛИЯ ЧЗ

Сделки за покупко-продажба на стоки и други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; туристическа дейност в страната и в чужбина; строително-ремонтни дейности; покупко-продажба и отдаване под наем на имоти и вещи, обмен на валута /след издаване на съответното разрешение/, складови сделки; посредничество, представителство и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и чужбина, търговия на едро и дребно с промишлени и селскостопански стоки, ресторантьорство, управление и експлоатация на заведения за обществено хранене, /бистро, ресторант, бирария, кафене, бързи закуски и др./, управление и експлоатация на магазини за хранителни и промишлени стоки, за облекло, домашни потреби, консумативи, козметика и парфюмерия и др., консигнационна и разносна търговия, външнотърговска дейност, спедиционна дейност; онлайн-търговия и онлайн-услуги; както и всички дейности, незабранени от закона.

гр. Царево, ул. “Папия” 6