Фирма САЙЕС

Свържи се с фирма САЙЕС

Превоз на пътници и товари в страната и чужбина, покупка на стоки или други вещи, складиране и логистика с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество. хотелиерски, туристически, включително международен туризъм, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, външнотърговска дейност, както и всяка друга дейност незабранена от закона.