Фирма Шатъл БГ

Свържи се с фирма Шатъл БГ

Покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, транспортни, рент-а-кар, отдаване и преотдаване под наем на МПС, складови, лицензионни сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни или други услуги, лизингови сделки, проектиране, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаване под наем или продажба, таксиметрови услуги и таксиметрова дейност, както и всякакви други, незабранени от закона, които по своя предмет и обем изискват делата да се водят по търговски начин.