Фирма СИМОБОТИКС

Свържи се с фирма СИМОБОТИКС

КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ, МАРКЕТИНГОВА ДЕЙНОСТ, ПРОВЕЖДАНЕ НА МАРКЕНИГОВИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, СЕГМЕНТИРАНЕ НА ПАЗАРА И ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА ПРОДУКТИ, ТЪРГОВСКО ПОСРЕДНИЧЕСТВО И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА.

гр. София, ул. ж.к. Сухата река 29

Телефон: 0888989647