Фирма СИВЕЛ 2000

Свържи се с фирма СИВЕЛ 2000

търговска дейност, производство на селскостопанска продукция; производство, внос, износ, търговия с храни и напитки; хранителни добавки, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни, складови, лизингови и лицензионни дейности; реекспорт; инвестиции в страната и чужбина в търговски дружества; информационни услуги и реклама; консултантска дейност; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; както и всякакви други търговски дейности и услуги, незабранени от закона.

с. Бегунци, ул. ул. Първа 23