Фирма СЛИВЕНГАЗ

Свържи се с фирма СЛИВЕНГАЗ

Търговия на дребно и едро с всякакъв вид материали, стоки, уникати; хотелиерство, ресторантьорство; персонални услуги за населението; селскостопански дейности и услуги; външнотърговска дейност; строителство, ремонт и поддържане на съоръжения и сгради; транспортни, спедиторски услуги; търговско представителство и посредничество и всички други дейности и услуги посочени в Търговския закон и незабранени с нормативен акт.

гр. Сливен, ул. ул.Агликина поляна 5