Фирма СТУДИО КАЛА

Свържи се с фирма СТУДИО КАЛА

ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ДА ГИ ПРОДАДЕ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ИЗРАБОТКА НА 3 Д ПРОЕКТИ, ДИЗАЙН, ИНТЕРИОР, ПРОЕКТИРАНЕ И ПРОИЗВОДСТВО НА МЕБЕЛИ, ДЪРВООБРАБОТВАНЕ, ТЪРГОВИЯ С МЕБЕЛИ И МЕБЕЛНИ ДЕТАЙЛИ; РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ, ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВСЯКАКВИ УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА ТУРИЗМА, ВСИЧКИ ДРУГИ СДЕЛКИ, ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОН.

гр. София, ул. ул. 705 1