Фирма ТРЕЙСАУТО 2021

Свържи се с фирма ТРЕЙСАУТО 2021

ПРОДАЖБА НА НОВИ И УПОТРЕБЯВАНИ АВТОЧАСТИ, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ВНОС, ИЗНОС, ВЪНШНОТЪГОВСКА ДЕЙНОСТ, ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБА НА ЕДРО И ДРЕБНО НА ПРОМИШЛЕНИ И ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ И ВСЯКАКВА ДРУГА НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА ДЕЙНОСТ, КОЯТО ПО ПРЕДМЕТ И ОБЕМ ИЗИСКВА ВОДЕНЕТО Й ДА СТАВА ПО ТЪРГОВСКИ НАЧИН; КОГАТО ИМА РАЗРЕШИТЕЛЕН РЕЖИМ – СЛЕД СЪОТВЕТНОТО РАЗРЕШЕНИЕ И ЛИЦЕНЗ.