Програма “Възстановяване” – в подкрепа на бизнеса

Много сектори пострадаха от Covid-19 пандемията и държавата дава възможност на малките и средни фирми да кандидатстват за кредити. За успокоение на бизнеса, тези кредити ще бъдат гарантирани от държавата. Такива кредити ще бъдат отпускани на микро, малки и средни предприятия, които до 2019г. са били с положителен финансов резултат поне една година. Друго условие за кандидатстване по програмата “Възстановяване” е фирмата да съществува от минимум три години. Тъй като кредитите са без обезпечение, се изисква собственика или някой от собствениците на фирмата да бъде съдлажник за кредита.

Заемите ще бъдат отпускани за срок до 7 години, без обезпечения от страна на фирмите.Този кредит ще бъде обезпечен 80% от Фонда на фондовете и 20 % от банка. Първите 12 месеца са гратисен период. Финансира се до 70% от оборота на фирмата за 2019 или 2020 г. Лихвите по кредитите ще са пазарни.

Програмата “Възстановяване” има следните плюсове:

  • Достъп до кредити, за които не се изисква обезпечение от страна на фирмата, а само лични гаранции, предоставени от собствениците;
  • Одобрение и усвояване в кратки срокове;
  • 12 месечен гратисен период;
  • Възможност за разсрочване на изплащането до 84 месеца;
  • Минимална административна тежест;
  • Възможност за получаване на средства до 3 млн.лв.

    Банките, които към този момент работят с  Фонда по програмата “Възстановяване” са следните:

    Ние от ML Account LTD смятаме, че това е една добра възможност за пострадалите фирми, от която може да се възползват. С помощта на програмата “Възстановяване” фирмите ще успеят да запазят своя бизнес и да продължават да растат нагоре. 

За съдействие можете да ни потърсите на тел. 0894 011 851 или на email: info@mlaccount.com