Фирма АЙ ТИ 4х4

Свържи се с фирма АЙ ТИ 4х4

Компютърни, информационни, програмни и други консултански услуги, анализиране, проектиране и разработване на ит и бизнес решения, разработка, производство и търговия със софтуерни продукти, внедряване и съпътстващи обучения. Инженерингова дейност, интерактивни технологии и информационни технологии, маркетинг и рекламна дейност, търговска дейност- внос и износ, он лайн търговия, представителство, агентство, както и с всяка друга дейност; за която няма изрична законова забрана.

гр. Сунгурларе, ул. ул. Изгрев 2

Телефон: 0895265319