Фирма Б ГРУП 5

Свържи се с фирма Б ГРУП 5

Продажба на стоки или на други вещи с цел продажба, препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; козметични и фризьорски услуги, всякакъв вид услуги за красота; търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, търговия на едро и дребно, импорт и експорт на стоки, складови сделки; сделки с интелектуална собственост; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; хотелиерски и ресторантьорски услуги, туристически услуги; автомивка и сервизни дейности, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; селскостопански дейности, включително производство и търговия със селскостопанска продукция от животински и растителен произход; търговия с цигари и алкохол след съответните разрешения; услуги, посредничество и управление на недвижими имоти, включително услуги при отдаване под наем; превоз на стоки и товари в страната и чужбина с товарен и лекотоварен автомобилен транспорт, външнотърговска дейност; услуги и посредничество при проектиране, строителство и обзавеждане на недвижими имоти, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.

гр. Смядово, ул. ул. Генерал Гурко 1